top of page

Visie

kleur-1.gif
kleur-1.gif
Een gebouw,
project of gebied
blijft zielloos als je
het leven erin niet
ontwerpt.
We hebben belevingsarchitecten nodig die zich niet bekommeren om de stenen of het landschap, maar
om het leven.
kleur-1.gif

We kunnen prachtige gebouwen ontwerpen, hele gebieden transformeren en hoogwaardige designobjecten plaatsen, maar hoe blaas je er leven in? Scheepers&Renee gelooft in de kracht van actief veldwerk en zoekt als probleemarcheoloog, laagje voor laagje, naar de kern van een vraagstuk. Met respect voor wat er was en voor wat nog komen gaat. We zoeken de verbinding met het speelveld én de spelers, halen de onderste steen boven, bieden verrassende perspectieven op bestaande problemen, creëren draagvlak, of veroorzaken simpelweg reuring. 

 

En problemen voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom zitten we graag bij de start van een project samen met alle disciplines aan de tekentafel. Of nemen we de tekentafel mee het veld in. Met een integrale aanpak kunnen we een warmbloedige bijdrage leveren aan grote ruimtelijke projecten, gebouwrenovaties en gebiedstransformaties. Dat alles zonder in te leveren op de functionaliteit, efficiëntie of haalbaarheid. Scheepers&Renee heeft grip op het grote geheel en oog voor de details. Verbeteren door te kijken. Denken door te doen.

pijl.gif

Wie?

& Renee Scheepers
eigenaar

“Wat ik vaak merk is dat er geen tijd wordt genomen om echt te kijken en te luisteren. Het ontbreekt dikwijlsaan verbinding: targets en deadlines moeten worden gehaald, patiënten moeten worden verzorgd, er moeten grote beslissingen worden genomen, er zijn belangrijke bestuursvergaderingen of er moet - met prioriteit - een ingrijpende verandering worden doorgevoerd. Allemaal heel begrijpelijk natuurlijk. Het leidt er toe dat men referenties en informatie zoekt, zonder daadwerkelijk een plek of de mensen te bezoeken. Kennis wordt verzameld op het internet of overgenomen van anderen. Er wordt niet écht gekeken of geluisterd. Dat moet anders. Als we beter leren kijken - in de echte wereld, op straat, in organisaties, bij de mensen - kunnen we tot ingrepen komen met een relevante, duurzame, sociale impact. Zowel op kleine als op grote schaal.”

Renee Scheepers Belevingsarchitect.jpg

foto: Boudewijn Bollmann

kleur-2.gif
“Door ons écht
in te leven hebben
we beter inzicht in
de impact van
onze ingrepen.”

In de vele projecten en in uiteenlopende functies heeft ze  onder andere kennis opgedaan in community building, placemaking, project- en gebiedsontwikkeling, complexe zorgsystemen en -omgevingen. Met een gezonde dosis organisatie- en managementkracht is ze een doeltreffend aanjager en initiatiefnemer.

Renee studeerde cum laude af aan de afdeling Man & Well-Being van Design Academy Eindhoven in 2013. Meteen daarna begon ze haar eigen bureau en richtte in datzelfde jaar NUL ZES op, waar ze nog steeds actief is als bestuurslid. Ze is de initiatiefnemer en kartrekker van de buurtvereniging op het NRE-terrein, waar NUL ZES en haar bureau gehuisvest zijn. In haar voorzittersfunctie bij de vereniging ondervindt zij aan den lijve hoe je een community bouwt. In 2020 is zij ook toegetreden tot het bestuur van Architectuurcentrum Eindhoven. Daarnaast heeft ze twee jaar onder leiding van Bas Raijmakers als Research Associate gewerkt aan het onderzoekslectoraat ‘Strategic Creativity’ van Design Academy Eindhoven, waar ze nog steeds sporadisch les geeft.

 

 

kleur-2.gif
bottom of page