top of page

& Van Tuijn Stedenbouw

kleur-2.gif

Nieuwe strategie
voor flexwonen

De oververhitte woningmarkt had lucht nodig, daarom vroeg gemeente ‘s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz ons om uit te zoeken of het haalbaar is om 200 tot 300 tijdelijke woningen te ontwikkelen op de Noordoosthoek in de Groote Wielen. De uitdaging in die vraag zat 'm niet in de haalbaarheid voor het plaatsen van de woningen, maar in het bouwen van een gemeenschap.

We brachten het gebied samen met van Tuijn Stedenbouw zorgvuldig in kaart. Ook onderzochten we het begrip tijdelijkheid. Want wat wil dat nou eigenlijk precies zeggen? Iedere Nederlander verhuist gemiddeld om de 7 jaar. Vanuit dat oogpunt is een woning die 10 tot 20 jaar kan blijven staan niet erg tijdelijk. Daarnaast hoeft niet alles in een tijdelijke buurt tijdelijk te zijn, toch? Een vriendschap gaat echt wel een tijdje mee. Net als een boom, een beek en een rioolpijp. We plaatsten alle ingrediënten die nodig zijn om een buurt te maken op een tijdlijn en brachten per ingrediënt de levensduur in kaart. Op basis daarvan maakten we een stedenbouwkundig plan met een permanente basis.

kleur-2.gif
We ontwerpen geen tijdelijke gebieden,
maar bouwen vanuit de (natuurlijke) ritmes van de plek aan permanente waarden. Zowel ruimtelijk
als sociaal.
Tijdelijkheid met een langetermijnvisie visie.
pijl.gif

illustratie Lex Hildenbrant

In een volledig op maat gemaakt participatief proces werden de nieuwe waardes van de wijk gezamenlijk
met de organisaties en bewoners vastgesteld. Van Tuijn Stedenbouw maakte een slim ontwerp voor de ‘harde’ elementen. Met een riool waarop je makkelijk kunt aantakken en bomen op plekken waar ze lekker kunnen blijven groeien. En Scheepers&Renee bedacht hoe de mensen in deze wijk met elkaar konden samenleven.

Geïnspireerd op de boerenerven in de omgeving ontwierpen we 12 woonerven met houten woningen, allen met een eigen karakter en sfeer. De erven verschillen onderling van inrichting, grootte en types. Ieder erf bevat een hoofdhuis en een deelschuur. De afscheiding tussen de erven is zacht (houtwallen, hagen en siertuinen). Op basis van woonwensen, interesse en betrokkenheid kunnen bewoners zelf vanaf een menu kiezen in welk type erf ze graag willen wonen.

Een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling: niet als einddoel maar als startpunt. Zodat wat er in de nieuwe buurt ontstaat, ook alle ruimte krijgt om zich geleidelijk te ontplooien en tot wasdom te komen. Zo wordt op de korte termijn een substantieel aantal tijdelijke woningen gerealiseerd terwijl er tegelijkertijd meerwaarde wordt gecreërt voor de toekomst. Duurzaam én kostenefficiënt. Dat noemen we tijdelijkheid met een langetermijnvisie.

participatieproces op maat

illustratie Lex Hildenbrant

planning:
De eerste 2 erven zijn opgeleverd, de 90 woningen voor de volgende 6 erven staan in bestelling en worden naar verwachting eind dit jaar bewoond.

meer info:
www.stekindegrootewielen.com

 

partners:

Woningcorporatie Zayaz

Gemeente 's-Hertogenbosch

 

bottom of page