top of page
SMP:SMR.jpg

& Europese Commissie

Science meets Parliaments / Science meets Regions

Hoe onderzoek je onderzoeken eigenlijk? Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie benaderde Scheepers&Renee om het pilotproject Science meets Parliaments / Science meets Regions onder de loep te nemen. 

 

In de pilot werd wetenschappelijk gebaseerd beleid gepromoot in bijna alle Europese lidstaten. Onder andere door bruggen te slaan tussen beleidsmakers en wetenschappers en door het ondersteunen van lokale evenementen met urgente thema’s, van energie-efficiëntie in Slowakije tot migratie in Griekenland. Aan ons de vraag om de resultaten te analyseren en te rapporteren, om uiteindelijk een goed vervolg te kunnen geven aan het project. 

pijl.gif

We ontvingen een berg rapporten van verschillende deelnemers en organisaties. Een andere vorm van onderzoek dan Scheepers&Renee gewend is: niet met beide benen in het veld, maar op basis van andermans reflecties. Na alle documenten te hebben gesorteerd, genummerd en geanalyseerd, waren we in staat een aantal inzichten en vervolgvragen te delen met JRC. Al gauw ontdekten we dat onderzoek op institutioneel niveau een andere bril nodig heeft: waar wij normaal gesproken eerder kijken naar speelse invalshoeken en op zoek zijn naar onverwachte verbanden, werd in dit geval een interpretatie van een verandering op beleidsniveau verwacht. 

 

Na lang overleggen en veel schuren en schaven werd de verwachting duidelijk, en konden er slagen worden gemaakt voor een rapport en visie op de toekomst. Hoewel het niet de gebruikelijke weg was, mag de oplevering er wezen. Niet alleen ligt er nu een mooi rapport, een kritische blik heeft tot wederzijds zinvolle inzichten geleid.

2020-02-05-14-15-10-225.jpg

rechtstreeks uit de studio

bottom of page