foto’s: Blickfänger

& Gemeente Oirschot

Landschap van
Bezinning

Met het weelderige verleden van de gemeente Oirschot, met de kernen Oirschot, Spoordonk en Oost- West-Middelbeers, ligt het (im)materieel erfgoed letterlijk en figuurlijk voor het oprapen. Ondanks dat veel erfgoedorganisaties in de gemeente maatschappelijke en gepassioneerde inzet tonen is het moeilijk om het erfgoed een juiste plek te geven in een tijd met de groeiende globalisering, verstedelijking en individualisering. Het is een spanningsveld met groeiende urgentie, en reden voor de vraag vanuit de gemeente over herbestemming van erfgoed. Daarentegen zoeken we naar de onderliggende gevoelige plekken.

Hoe geven we erfgoed een toekomstbestendige waarde? Een waar alle inwoners en bezoekers iets van merken in het dagelijks leven.

Samen met Jennemie Stoelhorst (erfgoedspecialist) en Tom van Tuijn (stedebouwkundige) starten we een open proces: er worden verschillende presentaties en gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties, ambtenaren, sleutelfiguren van lokale organisaties. Deze momenten leveren rijke input op over hoe samengewerkt wordt, waar de energie en de uitdagingen zit. We filteren er elf observaties uit, van paradoxale trots tot een mismatch tussen vraag en aanbod.

Tijd om even te bezinnen, en waar kan dat nou beter dan in de grote Sint-Petrusbasiliek, de centrale kerk van Oirschot? We organiseren de mini-tentoonstelling ‘Bezint eer ge begint’ en nodigen iedereen uit om samen of te tasten of deze observaties worden herkend en erkend. In een drieluik presenteren we het Landschap van Bezinning, waarin we de observaties uit de gesprekken, met medewerking van Ineke Strouken, oud-directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, koppelen aan verhalen uit de erfgoedgeschiedenis van Oischot. Daarnaast wordt de installatie ‘Erfgoeduitzendbureau Gemeente Oirschot’ gepresenteerd, waar het Oirschotse erfgoed solliciteert op verschillende maatschappelijke functies.


Het onderzoek resulteert in een integrale erfgoed werkwijze, om multidisciplinaire samenwerking te stimuleren waarin er vanuit wat er is (het verleden) en wat er speelt (heden) op zoek gegaan wordt naar nieuwe waarden van erfgoed (toekomst). De Integrale Erfgoed Werkwijze bestaat uit zes stappen rondom specifieke opgaven, ideeën, thema’s of oplossingen te bedenken waarbij erfgoed een inspirerende of richtinggevende rol speelt.

“We zijn heel erg tevreden met het rapport. Een van onze collega’s heeft zelfs tranen in z’n ogen gehad bij het lezen ervan.”

- Linda van der Heijden

beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie & Erfgoed

“Goed rapport! Heldere conclusies! Makkelijk te vertalen in acties. Ik ben heel blij met de aanbeveling om een erfgoedintercedent aan te stellen.”

- Ineke Strouken
oud-directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed