top of page
Tom van Tuijn_Expo Oirschot 7712.jpg

foto’s: Blickfänger

pijl.gif

& Gemeente Oirschot,
van Tuijn Stedenbouw

kleur-2.gif

Landschap van
Bezinning

Door het weelderige verleden van de gemeente Oirschot - met de kernen Oirschot, Spoordonk en Oost- en West-Middelbeers - ligt het (im)materieel erfgoed letterlijk en figuurlijk voor het oprapen. Ondanks de gepassioneerde inzet van veel erfgoedorganisaties in de gemeente is het moeilijk om het erfgoed een juiste plek te geven in een tijd van toenemende globalisering, verstedelijking en individualisering. De gemeente kampt met een groeiend spanningsveld rondom herbestemming van erfgoed. Wij zochten naar de onderliggende gevoelige plekken. 

Hoe geven we erfgoed een toekomstbestendige waarde? Een waar alle inwoners en bezoekers iets van merken in het dagelijks leven.

Samen met Jennemie Stoelhorst (erfgoedspecialist) en Tom van Tuijn (stedenbouwkundige) startten we een open proces. We gaven presentaties en voerden gesprekken met vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties, ambtenaren en sleutelfiguren van lokale organisaties. Die momenten leverden een rijkdom aan informatie op over bestaande samenwerkingen en de bijbehorende energie en uitdagingen. We filterden er elf observaties uit, van paradoxale trots tot een mismatch tussen vraag en aanbod. 

kleur-1.gif

Tijd om even te bezinnen, en waar kan dat nou beter dan in de grote Sint-Petrusbasiliek, de centrale kerk van Oirschot? We organiseerden de mini-tentoonstelling ‘Bezint eer ge begint’ en nodigden iedereen uit om samen of te tasten of deze observaties worden herkend en erkend. In een drieluik presenteerden we het Landschap van Bezinning, waarin we onze bevindingen, met medewerking van Ineke Strouken, oud-directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, koppelden aan verhalen uit de geschiedenis van Oirschot. Daarnaast werd de installatie ‘Erfgoeduitzendbureau Gemeente Oirschot’ gepresenteerd, waar het Oirschotse erfgoed solliciteerde op verschillende maatschappelijke functies. 

 

Het onderzoek resulteerde in de Integrale Erfgoed Werkwijze die multidisciplinaire samenwerking stimuleert en het mogelijk maakt om vanuit wat er is (het verleden) en wat er speelt (heden) op zoek te gaan naar nieuwe waarden van erfgoed (toekomst). Met de Integrale Erfgoed Werkwijze worden in zes stappen rond specifieke opgaven of thema’s oplossingen bedacht waarbij erfgoed een inspirerende of richtinggevende rol speelt. 

kleur-1.gif
Tom van Tuijn_Expo Oirschot 7708.jpg

“We zijn heel erg tevreden met het rapport. Een van onze collega’s heeft zelfs tranen in z’n ogen gehad bij het lezen ervan.”

- Linda van der Heijden

beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie & Erfgoed

“Goed rapport! Heldere conclusies! Makkelijk te vertalen in acties. Ik ben heel blij met de aanbeveling om een erfgoedintercedent aan te stellen.”

- Ineke Strouken
oud-directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

kleur-1.gif
bottom of page