top of page
gerechten_marcel_LR.jpg
pijl.gif

& Agri Meets Design

kleur-2.gif

Bodemproblematiek
proefbaar

De bodem is de basis waarop alles groeit. Zonder een gezonde bodem geen voedsel, geen natuur en geen schoon water. Steeds vaker hebben boeren te kampen met verzilting, verdroging en verschraling van de bodem. In het project ‘Tot op de bodem!’, op touw gezet door Agri Meets Design en Nature Meets Design gingen we, samen met drie boeren op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzaam bodemgebruik. Met zo min mogelijk input en zo hoog mogelijke opbrengst op zowel esthetisch, economisch als ecologisch vlak.

Er bleek een kloof te zijn tussen de praktijk en het beleid.
kleur-1.gif

Tijdens veldbezoeken aan de drie boerenbedrijven werden bodemproeven gedaan en brachten we visueel in kaart voor welke uitdagingen de boeren staan. We werden bijgestaan door twee bodemexperts van Alterra Wageningen. In de gesprekken werd duidelijk dat alle boeren al heldere plannen hadden om hun bodems te verduurzamen, maar deze niet uit konden voeren door wet- en regelgeving. Er bleek een kloof te zijn tussen de praktijk en het beleid; een kloof die de boeren zelf niet wisten te dichten.

Tijdens het ‘Tot op de bodem diner’, tevens de eindpresentatie van het project, gingen boeren, bodemdeskundigen van Alterra Wageningen, gedeputeerden, beleidsmakers van het Ministerie van Economische Zaken, medewerkers van ZLTO, onderzoekers en wetenschappers samen aan tafel om te proeven hoe het huidige landbouw- en mestbeleid zijn invloed heeft op ons bord. Op het menu stonden de uitdagende bodems van de drie bodemboeren. Tijdens het proeven werd er gesproken over wat de agrarische ondernemers nodig hebben, welke extra stappen zij zetten en wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw beleid.

_MG_1322_Willem de Kam.jpg
kleur-2.gif
1 _MG_1718_Willem de Kam.jpg
bottom of page