top of page
intro foto waterproeverij.JPG

& Waterschap de Dommel
& Woonbedrijf

kleur-2.gif

de Aquatheek

Van wie is het water? Door onze huizen stroomt water, als bewoner ben je gebruiker en het waterschap zorgt voor het schoonmaken ervan. Maar wat is de werkelijke waarde van water? En beseffen we dat voldoende? We drinken het, koken ermee, douchen ons en spoelen gebruikt water door. Zo wordt het een transportmiddel voor afval. Kunnen we (gebruikt) water beter benutten? Kunnen we bewoners bewuster maken, zodat ze hun eigen ‘watergedrag’ aanpassen en zo een bijdrage leveren aan vraagstukken rond klimaatverandering en duurzaamheid?

 

In opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf en Waterschap de Dommel onderzochten Scheepers&Renee en Alissa van Asseldonk waterbewustzijn onder bewoners namens het lectoraat ‘Strategic Creativity’ van Design Academy Eindhoven. Waarom die relatie met water nog niet duurzaam genoeg is? Tijdens ons onderzoek in de Eindhovense wijk Geestenberg kwamen we erachter dat daar drie redenen aan ten grondslag liggen. Soms weten mensen simpelweg niet dat het goed is bewust om te gaan met water; ze hebben de kennis niet of zijn zich er niet van bewust. Of ze weten niet ‘hoe’; ze hebben de tools niet voorhanden of niemand geeft het goede voorbeeld. Of het ontbreekt aan de wil; mensen zien er de waarde of het belang niet van in.

Opererend vanuit één van de woningen in de wijk organiseerden we een scala aan interventies om buurtbewoners te betrekken en te bevragen. Het resultaat: een aantal concrete voorstellen om mensen op een leuke manier te stimuleren anders met water om te gaan, gezamenlijk vallend onder het platform De Aquatheek.
 

De Aquatheek beschouwt water als leengoed en stimuleert op vernieuwende manier een duurzame, blauwe leefstijl. Het is een platform voor alle buurtbewoners om te leren, te doen en samen te komen rondom water en biedt alternatieve communicatievormen en contactmomenten voor buurtbewoners en organisaties.

pijl.gif
“Water is eigenlijk echt te makkelijk verkrijgbaar, daardoor verlies je bewustzijn.”
water and energy profiles.JPG

- buurtbewoner

kleur-1.gif
02-watersafari.png

Met een hands-on aanpak probeerden we deze contactmomenten uit. We organiseerden een waterproeverij en vroegen buurtbewoners daarvoor flesjes te vullen met hun eigen kraanwater. Het bleek een ideale manier om uren over water te praten. Samen met de buurtbeheerder deelden we blauwe complimentkaartjes uit om mensen te complimenteren met hun, soms weelderige, maar vooral groene tuin. Bewoners deelden tweedehands water voor de buurtwatersoepservice. We vingen regenwater op in grote blauwe tonnen en wasten in onze ‘regenwaterwasstraat’ samen met buurtkinderen ramen en auto’s. In ons reizend klachtenkabinet werden klachten omgezet in blauwe ideeën.


Al deze kleine speldenprikjes bij elkaar zetten aan tot nadenken en brengen bewoners in actie binnen het ecosysteem van hun huis, straat of buurt. We lenen water van de natuur, dus laten we er ook zorg voor dragen!
 

De Aquatheek is uitgegroeid tot een community waarin buurtbewoners een duurzame relatie ontwikkelen met water, en waarin leden en ambassadeurs van de Aquatheek samen werken aan een blauwere buurt. Zowel Waterschap de Dommel als Woonbedrijf hebben een aantal succesvolle contactmomenten doorontwikkelt en overgenomen in hun eigen werkmethode. De kennis die werd opgedaan in het project is gepubliceerd en op diverse conferenties gepresenteerd.

bottom of page