top of page
Schermafbeelding 2019-10-20 om 09.15.52.
kleur-1.gif
pijl.gif

& een netwerk van partijen

kleur-2.gif

My Futures; in gesprek
over de toekomst

Tot voor kort leefden we in een verzorgingsstaat en regelde de overheid de oude dag voor haar burgers. In de participatiemaatschappij moet iedereen dat nu zelf doen, samen met familie, buurt, locale overheden en instellingen. Dat is voor alle betrokkenen ingewikkeld. Wat moet er geregeld worden, wat kan er geregeld worden? En vooral: hoe, wanneer en met wie denk ik na over mijn toekomst?

Het My Futures project onderzocht hoe we mensen kunnen helpen na te denken over hun toekomst. Vooral door op het juiste moment het juiste gesprek over dit onderwerp te voeren. En dat gesprek is vorm te geven. In twee jaar zijn vijf cases opgezet om dat te testen.

“Praten over de toekomst? Dat doen we wel een
keer met de kerst of als het regent.”

- Deelnemer MyFutures

0. We spraken mensen rondom de pensioenleeftijd. Een moment in het leven waarop er ineens

een ander soort toekomst in het verschiet ligt. Hoe gaan mensen daarmee om?

2. Wanneer praat je met je ouders over de toekomst? “Dat doen we wel een keer met de kerst of als het regent,” zei een deelnemer. Praten en speculeren over mogelijke toekomstperspectieven wordt vaak vooruit geschoven wanneer de situatie nog niet urgent is. We ontwikkelden een gesprekstool om hierbij

te helpen.

3. Ouderen hebben misschien niet het gevoel dat er nog een lange toekomst in het verschiet ligt. We onderzochten hoe je door middel van speelse interventies ruimte kan creëren om samen te denken, praten en speculeren over mogelijke toekomsten.

4. De eerste generatie toekomstige 130-jarigen is waarschijnlijk al geboren. Maar hoe leef je een extra leven? En hoe geven wij als pioniers zo’n nieuwe levensfase vorm? Welke nieuwe mogelijkheden zien mensen voor zich wanneer zij speculeren over een 130-jarig leven? In een installatie verzamelden we 452 speculaties van bezoekers.

1. Hoe zijn toekomsten bespreekbaar in een situatie waarin (langdurige) zorg geregeld moet worden? We onderzochten het met PGB aanvragers (persoonsgebonden budget). Een situatie waarin nadenken over de toekomst ineens erg urgent is.

kleur-1.gif

Meer informatie over specifieke cases? Kijk onder het kopje downloads op www.myfutures.nl

1 interactie1.jpg

Research Team


Froukje Sleeswijk Visser (TU Delft)
Bas Raijmakers (Design Academy Eindhoven)
Eefje Ernst (TU Delft)
Pieter Jan Stappers (TU Delft)
Alissa van Asseldonk (Design Academy Eindhoven)
Renee Scheepers (Design Academy Eindhoven)
Rens de Graaf (TU Delft)
Sanne Jongeling (TU Delft)

kleur-1.gif

Partners


STW, TU Delft, Design Academy Eindhoven,
Muzus, Kodiezijn, Afdeling Buitengewone Zaken, STBY, Vivent, Zuidzorg, Achmea, CZ, VNG, Gemeente Rotterdam, Gemeente Eindhoven


Mede gefinancierd door NWO als onderdeel van het Research Through Design programma.
(juni 2016 - juni 2018)

www.myfutures.nl

bottom of page